null

Persoonlijk

- Sturing en Beheersing van Organisaties (Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Treasury bij niet financiële instellingen (KPMG)
- Management Class (KLM)

- Probleem analyse (KLM)
- Persoonlijke Effectieve Communicatie (Yacht)
- Project Management (Yacht)

Daarnaast is Henny een aimabel en kalm persoon. Hij werkt gemakkelijk in teams als wel individueel en is bestand tegen hoge druk

null

Professioneel

Klantgericht

Henny herkent de behoeften van de klant, denkt in klantoplossingen en vertaalt (ingewikkelde) klantwensen naar nieuw te ontwikkelen diensten. Hij stelt zicht hierbij op als businesspartner.

Resultaatgericht

Henny houdt overzicht en voert de werkzaamheden systematisch uit. Hij stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert de businessresultaten op lange termijn. Hij spreek zichzelf en anderen regelmatig aan op het nakomen van de afspraken en het realiseren van de doelstellingen.

Analytisch denken

Henny verzamelt en verwerkt informatiegegevens, zodat deze leiden tot een doeltreffende voorbereiding, coördinatie en uitvoering. Hij heeft overzicht en ordent plannen van anderen naar het belang ervan.

Leiderschap

Henny draagt zijn eigen mening of visie uit en wordt hierom door anderen benaderd. Hij stelt grenzen vast en geeft anderen de kans om besluiten te nemen en ondersteund hierbij.

null

Software

Financiële Pakketten

Visma.net Financials
Coda 14/Unit4 Financials
FIS 2000
Baan (nu ERP-LN)
SAP FICO
AccountView
Exact Financials C/S
Oracle 11i
Navision
PeopleSoft
Masterpiece (Computer Associates)

Mijn visie hierover is dat dat werken met ieder pakket mogelijk is. Bovenstaande pakketten heb ik tenslotte middels persoonlijke doorworsteling onder de knie gekregen

Kantoor pakketten

Microsoft Office: Excel, Word, Outlook, Powerpoint, Teams
Microsoft Professional Project.
Microsoft Access en Viso in mindere mate

Google Suite: Gmail, Meet, Hangouts, Agenda, Drive, Documents, Spreadsheets, Presentations

Bedrijfssoftware

Protos: AO/IC - visualiseren, beschrijven en ordenen van processen
SkyLedger: Revenu Management Systeem Luchtvaart
ProActive: AP scan-, herkennings- en accorderingssoftware